logo
DIN SIDADIN SIDA
Ditt urval, 0/3
Skapa ett kontoellerför att se ditt urval.
0
ANVÄNDARVILLKOR
Senast uppdaterad: 2020-03-13

Vad kul att du vill hyra kläder hos Re:Leased! Följande villkor gäller specifikt för kunder hos It's Re:Leased. Läs igenom dem noga och hör av dig till oss om du har frågor.

1. BAKGRUND

Detta avtal innehåller de villkor (hädanefter kallade "villkor") som styr uthyrningen av produkter till kunden (hädanefter kallad "du", "kund" eller "kunden") från Re:Lease The Look AB, org.nr 559244-5596 (hädanefter kallad "It's Re:Leased", "vi" eller "oss"), via webbplatsen www.itsreleased.com (hädanefter kallad "webbplatsen"). Inga andra villkor skall ha någon kraft eller effekt. Du accepterar och bekräftar att du hyr produkterna och att ägandet av produkterna kvarstår hos It's Re:Leased vid alla tidpunkter.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera villkoren.

2. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN

It's Re:Leased erbjuder kunden möjlighet att hyra produkter genom en månadsprenumeration. Beställningar kan endast göras av fysiska personer som är över arton (18) år eller innehar målsmans godkännande samt juridiska personer varvid representant för den juridiska personen skall kunna visa upp dokumentation som intygar att representanten har behörighet att teckna firman i den juridiska personen och binda denna i enlighet med villkoren.

3. BESTÄLLNING OCH BEKRÄFTELSE

Genom att du godkänner It's Re:Leased's köpvillkor samtidigt som du lägger din beställning uppstår ett bindande avtal mellan It's Re:Leased och dig som kund. Om du inte vill följa detta avtal, vänligen avstå från att beställa och hyra de produkter som erbjuds. I samband med att du lägger din beställning accepterar du att du blir betalningsskyldig motsvarande orderns totalbelopp, samt eventuella påföljande kostnader, såsom förseningsavgifter.

När vi tagit emot din order skickas en orderbekräftelse per e-post till din registrerade e-postadress. Denna orderbekräftelse fungerar även som garantibevis efter fullt erlagd betalning.

It's Re:Leased reserverar sig från avvikelse i leverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Om vi av någon anledning inte kan leverera det du beställt kommer du att kontaktas och erbjudas möjligheten att justera eller annullera din order.

4. PRISER

Samtliga priser på It's Re:Leased's webbplats är inklusive 25% svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prisfel och prisjusteringar.

I hyrespriset ingår frakt- och tvättkostnad samt kostnad för mindre lagningar. Se "9 Dina åtaganden" för mer information.

5. BETALNING

Betalning av hyresbeloppet sker i samband med beställning hos It's Re:Leased och hanteras via vår samarbetspartner Stripe (stripe.com). Betalning sker på webbplatsen med debet- eller kreditkort från Visa, MasterCard eller American Express. All data som hanteras i samband med betalning är krypterad.

6. LEVERANS

För att kunna hyra kläder hos It's Re:Leased behöver din leverans-adress vara i Stockholm eller Storstockholm. Leverans och upphämtning sker i partnerskap med Airmee, tisdagar och fredagar helgfri vardag mellan kl 17-22.

7. ÅNGERRÄTT OCH RETUR

Om du av någon anledning är missnöjd med din leverans, t.ex pga att plagget inte passar eller inte stämde överens med dina förväntningar så är du välkommen att höra av dig till oss så hittar vi en lösning. Skicka ett mail till “hello@itsreleased.com” så hjälper vi dig.

Notera att du behöver kontakta oss så fort som möjligt – om du behåller din leverans under hela hyrperioden gäller inte ångerrätten hos It's Re:Leased.

8. SÄKERHET

It's Re:Leased vill att du som kund ska känna dig trygg med att handla och dela dina personuppgifter med oss. Vi använder oss av sk. säkra sidor där personuppgifter och annan information överförs och vid betalningar, vilket du kan se genom att webbadressen startar med ”https://”.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras i "10 Personuppgifter".

9. DINA ÅTAGANDEN

9.1 Användning av produkter

Vi älskar de kläder vi köper in till It's Re:Leased och vill att de ska få leva ett långt och lyckligt liv. Därför är det viktigt att du behandlar dem med omsorg (men såklart utan att vara rädd för att använda dem) och returnerar dem i så nära de skick du fick dem i som möjligt.

De kläder vi har i vårt sortiment är menade att hålla länge, att tvättas när de blir smutsiga och lagas när de blir slitna, det är en självklarhet för oss. Sådant mindre slitage behöver du inte oroa dig för, och det kommer aldrig innebära någon extra kostnad för dig.

9.2 Ersättning av skadat eller borttappat plagg

Om ett plagg försvinner, eller förstörs på ett sådant sätt att vi inte kan reparera det och därför inte hyra ut det igen kommer du bli ersättningsskyldig. Du kommer då få köpa plagget utav oss motsvarande dess uthyrningsvärde för 3 månader. Du är helt ansvarig för förlust, förstörelse eller skada på produkter på grund av stöld, försvinnande, brand, fläckar eller någon annan orsak, annat än normalt slitage.

9.3 Förseningsavgifter

Vid avslutad hyresperiod skall de plagg som du har kvar vara oss tillhanda senast 3 dagar efter hyresperiodens slut. För varje dag efter sista återlämningsdatum debiteras du 100 kr i förseningsavgift. Är plaggen fortfarande inte oss tillhanda 30 dagar efter sista återlämningsdatum betraktas återlämningen som utebliven och du blir ersättningsskyldig ett belopp motsvarande plaggens inköpspris inklusive föregående förseningsavgifter. Dessa avgifter debiteras direkt från ditt konto.

9.4 Insamling

Om du inte betalar det belopp som du är skyldig oss vid förfall, kan vi införa förfaranden för insamling. Du samtycker till att betala kostnaderna för insamling, inklusive, utan begränsning rimliga advokatkostnader.

9.5 Borttagning

Vi förbehåller oss rätten att säga upp din rätt att hyra produkter hos It's Re:Leased när som helst i händelse av ditt brott mot detta avtal eller utan anledning eller någon annan orsak i vår bedömning.

9.6 E-post

Vi kommer att använda inställningar och beställningar du lämnar på vår webbplats för att skicka e-post och andra marknadsföringsmaterial. Du kan välja att inte ta emot dessa e-postmeddelanden genom att klicka på länkarna längst ner på dessa e-postmeddelanden när det finns.

10. PERSONUPPGIFTER

När du hyr kläder hos It's Re:Leased behöver vi spara en del personuppgifter för att kunna genomföra en leverans till dig. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en person, exempelvis namn och adress. Kontaktuppgifter till It's Re:Leased finner du längst ner i denna information.

Genom att acceptera villkoren samtycker du till att It's Re:Leased behandlar
  • kontaktuppgifter såsom namn, e-post och adress
  • betalningsuppgifter såsom betal- eller kreditkort
It's Re:Leased kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan för att administrera din order, för att analysera ditt användande samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning.

Kontaktuppgifter används för att administrera och leverera din order. Betalningsuppgifter används för att kunna ta emot betalning för din order.

Du som kund har rätt att, utan kostnad, få information och registerutdrag om den behandling av personuppgifter som It's Re:Leased utför avseende dig som kund. Du har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga.

Vi delar dina personuppgifter med:
  • Polisen vid utredning av brott
  • Stripe, Inc för betalningslösning

Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:
E-mail: hello@itsreleased.com
Telefon: +46 733 88 86 05
Adress: Götgatan 35, 116 21 STOCKHOLM

11. FORCE MAJEURE

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som It's Re:Leased inte råder över och som förhindrar It's Re:Leased att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar It's Re:Leased från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

12. TVISTER

Tvist avseende dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag, av svensk domstol.

13. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om annat inte anges i dessa villkor, äger It's Re:Leased, eller It's Re:Leased's licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how.

14. Övrigt

Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i villkoren.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan It's Re:Leased och kunden avseende hyrandet och användandet av produkter hos It's Re:Leased, och ersätter alla tidigare avtal och utfästelser med avseende på detta.